สำหรับนิสิต

สำหรับบุคลากร

หลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 (สำหรับนิสิต)

แล้วพบกันเร็วๆนี้.....

หลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 (สำหรับบุคลากร)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชั้น 3,4 อาคารวิทยบริการ B ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 ช่องทางการติดต่อ : งานพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์กร ชั้น 4 ห้อง 402 และ 403 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 043-754-350 ภายใน 2777, 4012

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามFacebookEmail

©Copyright - cctraining.msu.ac.th. All rights reserved.