Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

ข่าวกิจกรรม

การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร (Big Data Implementation)

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร (Big Data Implementation) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพ... Read more

ทั่วไป

การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร (Big Data Implementation)

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร (Big Data Implementation) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการคอมพิวเตอ... Read more

หลักสูตรสำหรับบุคลากร

การใช้โปรแกรม Microsoft Office365

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์จากทางบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และได้รับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ Microsoft Office365 ซึ่งเป็นการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเป็นการทำงานบน Cloud Comput... Read more

งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 2622