สำหรับนิสิตสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 -16.30 น.

COURSE OUTLINE

 1. ทำความรู้จักกับ Google Form

 2. ประโยชน์ของ Google Form

 3. ทำความรู้จักกับรูปแบบฟอร์มขั้นพื้นฐาน

  • คำตอบสั้นๆ

  • ย่อหน้า

  • หลายตัวเลือก

  • ช่องทำเครื่องหมาย

  • เลือกจากรายการ

 4. ทำความรู้จักกับรูปแบบฟอร์มขั้นสูง

  • สเกลเชิงเส้น

  • ตารางตัวเลือกหลายข้อ

  • ตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย

  • วันที่

  • เวลา

 5. การออกแบบ

  • การแบบส่วน

  • การแบ่งหน้า

  • การจัดการรูปภาพ/วิดีโอ

 6. การออกแบบและการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

 7. การออกแบบและการสร้างแบบแบบทดสอบออนไลน์

WORKSHOP